DOCUMENT DE POZIŢIE

 

marturii_sigle

3 decembrie 2016

Ziua de 3 Decembrie marchează în fiecare an Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilităţi.

Fundaţia World Vision România, alături de Fundaţia Motivation România, parteneri în proiectul ACCESS adresează public autorităţilor competente acest mesaj, în numele a  peste 1800 de persoane cu dizabilitati locomotorii  cu care lucram  în toate judeţele României.

Incluziunea socială este esenţială pentru utilizatorii de scaun rulant. Cu toate acestea, problemele cu care aceştia se confruntă continua să creeze bariere pentru participarea lor la viaţa comunităţii.

România a ratificat, prin Legea nr. 221 din 11.11.2010  Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, asumându-şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor din acest document. In Septembrie 2016 a fost adoptată Strategia naționala „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016—2020 și  Planul operațional privind implementarea Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016—2020

Obiectivele generale ale Strategiei includ printre altele: 1. Asigurarea condiţiilor pentru exercitarea de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; 2. Asigurarea participării lor depline în toate domeniile vieţii; 3. Asigurarea de condiţii de trai decente şi îmbunătăţirea continuă  a calităţii vieţii acestor persoane; 4. Asigurarea accesului echitabil la servicii şi facilităţi de sănătate, de calitate, cât mai aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc. 5. Fundamentarea de politici pe baza informaţiilor şi datelor statistice şi de cercetare colectate din toate domeniile de activitate.

Din păcate, in decembrie 2016, dezideratele acestei Strategii pentru persoanele cu dizabilităţi, utilizatoare de scaun rulant încă întâmpină o serie de limitări fundamentale, mai ales în mediul rural, constatate de semnatarii acestui document – organizaţii care lucrează direct cu persoanele cu dizabilități locomotorii, în cadrul proiectului national ACCESS:

 1. Intervalul de decontare a scaunului rulant a rămas foarte lung (o data la 5 ani), deşi aceste scaune se deteriorează mult mai rapid;
 2. Suma decontabilă pentru un scaun rulant care era deja insuficientă pentru acoperirea costurilor unor scaune de calitate şi durabile a fost redusă anul acesta;
 3. Lipsa serviciilor de evaluare a nevoii de scaun rulant prevăzute prin Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități asumată de România;
 4. Lipsa serviciilor comunitare de sprijinire şi integrare a persoanelor cu dizabilități locomotorii;
 5. Acces dificil la servicii de recuperare şi consiliere psihologică;
 6. Infrastructura neaccesibilă sau insuficient şi ineficient accesibilizată;
 7. Lipsa oportunităţilor de formare şi re-conversie profesională a persoanelor cu dizabilități locomotorii dobândite dar care pot duce în continuare o viaţă activă;
 8. Lipsa informaţiilor precise despre modalitatea de obţinere a unui scaun rulant;
 9. Accesul dificil la medicii de specialitate pentru obţinerea recomandării;
 10. Paşii birocratici încă anevoios de parcurs pentru obţinerea drepturilor legale;
 11. Inexistenţa unor statistici clare referitoare la situaţia persoanelor cu dizabilități locomotorii care să fundamenteze politici şi măsuri eficiente.

 

În acest context,  World Vision România şi Motivation România solicită autorităţilor competente luarea de măsuri concrete pentru a veni în întâmpinarea problemelor semnalate, in conformitate cu Legea 448/2010, Legea 221/2010 si cu proaspăt aprobata Strategie naționala „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016—2020.

World Vision România şi Motivation România implementează din anul 2014, la nivel national, proiectul ”ACCESS – Dobândirea de competenţe esenţiale pentru dezvoltarea de servicii eficace oferite utilizatorilor de scaun rulant”. Acest proiect are ca scop mobilizarea comunităţii pentru integrarea persoanelor cu dizabilități locomotorii și extinderea accesului lor la produse de mobilitate adecvate, astfel încât să poată participa cât mai din plin la viața comunității. Intervenţia noastră se desfăşoară cu preponderenţă în mediul rural, acolo unde aproape nimeni nu ajunge la persoanele cu dizabilități locomotorii. Am reuşit să ajungem până acum la peste 1800 de persoane cu acest tip de dizabilitate, provenind din toate judeţele ţării. Datele colectate la acest moment ne arată că 71,6 % dintre beneficiarii noştri deja participă mai activ la activitati comunitare, în urmă intervenţiei proiectului nostru, reusind sa depăşească bariera neintegrarii sociale cauzate de lipsa de mobilitate sau de mobilitatea redusă.

Proiectul ACCESS este realizat cu sprijinul generos al poporului american, prin intermediul Agenţiei Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională – USAID, prin Advancing Partners & Communities (APC), un program de cooperare de 5 ani finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională – USAID, conform Acordului nr. AID-OAA-A-12-00047, începând cu 1 octombrie, 2012.