Persoane din grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului şi persoane de etnie romă)

Pentru a putea beneficia de serviciile oferite în acest proiect, persoanele interesate trebuie:

–          să posede un act de identitate valabil

–          să aibă domiciliul sau reşedinţa într-una din regiunile: București-Ilfov, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est și Sud Muntenia

–          să aibă vârsta între 15 și 65 de ani

–          să fie în căutarea unui loc de muncă / să fie motivate să acceseze un loc de muncă

–          să fie: persoană cu dizabilități, tânăr peste 18 ani care părăsește sistemul instituționalizat de protecție a copilului sau persoană de etnie romă

Documente necesare:

  • Copie după cartea de identitate;
  • Copie după certificatul de naștere;
  • Copie după actele de studii;
  • Certificat de căsătorie/divorț (dacă este cazul);
  • Formular de grup țintă
  • Declarație de consimțământ
  • Copie după certificatul de încadrare în grad de handicap sau după decizia medicală asupra capacității de muncă din care să reiasă încadrarea în pensie de invaliditate de gradul III (pentru persoanele cu dizabilități)
  • Declarație pe proprie răspundere pentru confirmarea apartenenței la grup vulnerabil (pentru persoanele de etnie romă)
  • Adeverință de la DGASPC pentru confirmarea apartenenței la grupul vulnerabil (pentru tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului) (se poate obtine ulterior)