Cursuri luna iunie și iulie

Cursuri luna iunie și iulie

 1. S-au finalizat următoarele programe de formare profesională pentru adulți:
 • Curs de (re)calificare Lucrător în comerț (nivel 1), în localitatea Fălticeni, jud. Suceava
 • Curs de (re)calificare Frizer (curs de nivel 1), în localitatea Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți.

Au promovat examenul final 34 persoane, acestea vor primi certificate de calificare profesională și subventța în valoare de 1.000 lei (de persoană).

 • Curs de (re)calificare  Operator introducere validare și prelucrare date (nivel 2), în localitatea Craiova, jud. Dolj

Au promovat examenul final 22 persoane, acestea vor primi certificate de calificare profesională și subvenția în valoare de 2.000 lei (de persoană).

 • Curs de (re)calificare  Tehnician masseur (nivel 3), în localitatea Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți.

Au promovat examenul final 13 persoane, acestea vor primi certificate de calificare profesională și subvenția în valoare de 3.000 lei (de persoană).

 1. A inceput cursul de (re)calificare Lucrător în comerț în Bacău, jud. Bacău, unde se vor califica 15 tineri proveniți din sistemul instituționalizat de protecție a copilului.
 2. Sunt în derulare următoarele cursuri de (re)calificare:
 • Curs de (re)calificare Lucrător în comerț (nivel 1), în București
 • Curs de (re)calificare Agent de curățenie, clădiri și mijloace de transport în localitatea Ștefan cel Mare, jud. Neamț
 • Curs de (re)calificare Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport (curs de nivel 1), în localitatea Iași, jud. Iași
 • Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport (curs de nivel 1), în localitatea Bârlad, jud. Vaslui

Toate cele 4 cursuri se adresează persoanelor cu dizabilități și tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului.

 

Cursuri

Program de motivare

În luna iunie 2015 s-a desfășurat, la București, în cadrul programului de motivare, un nou grup de lucru educativ la care au participat 12 persoane cu dizabilități auditive.

Facilitatorii programului și interpretul în limbaj mimico-gestual au oferit acestora oportunitatea de a conștientiza cum pot să-și stabilească obiective personale și profesionale și să-și asume responsabilitatea în ceea ce privește acțiunile întreprinse, să identifice acele puncte tari ce îi pot ajuta la găsirea unui loc de muncă și să-și dezvolte abilități de căutare, obținere și menținere a unui loc de muncă.

Participanții s-au implicat cu entuziasm și interes pe parcursul celor două zile de curs, au învățat și înțeles concepte noi ( stimă de sine și responsabilitate), și-au îmbunătățit percepția asupra propriei persoane și și-au reprezentat mai clar obiectivele pe care le au de atins, cât și modalitatea de a depăși barierele impuse de contextul socio-economic sau de atitudinea față de propria persoană.

Cele 12 persoane care au parcurs programul de motivare au fost active, curioase și implicate, iar la finalul activității au arătat că sunt pregătite și motivate pentru integrarea pe piața muncii.

IMG_0739

CURS DE SPECIALIZARE ÎN COMPETENȚE COMUNE SOCIALE ȘI CIVICE

 

Zilele trecute s-a încheiat cursul de specializare în competențe comune sociale și civice de la Piatra Neamț. 10 participanți, printre care specialiști din DGASPC-uri, personal și voluntari din organizații neguvernamentale și manageri, au participat, timp de 4 zile, la un program de formare profesională pe tema integrării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, a tinerilor de peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului și a persoanelor de etnie romă. Aceștia au reprezentat a 4-a serie de cursanți care și-au însușit cunoștințele și abilitățile sociale și civice și care le va da posibilitatea de a se implica activ și direct în integrarea socială și profesională a persoanelor din grupuri vulnerabile.

Pe toată durata cursului de la Piatra Neamț participanții au avut oportunitatea de a experimenta noi forme și metode de comunicare și abordare a grupurilor vulnerabile,  au participat la jocuri de rol și alte tipuri de exerciții și simulări care i-au adus mai aproape de realitatea persoanelor excluse social. Zilele au trecut cu entuziasm, multe dezbateri și bucuria de a învăța unii de la alții. La final, ne-au mărturisit că programul parcurs le este foarte util, întrucât au căpătat noi perspective la care nu s-au gândit până acum și instrumente de lucru cu persoanele care au nevoie să se integreze socio – profesional.

Cursuri similare au fost organizate, până în prezent, la București și Craiova. În perioada iunie – septembrie  se vor organiza astfel de cursuri și în orașele Târgoviște, Ploiești, Constanța, Drobeta Turnu Severin și Iasi.

Pe parcursul celor 4 zile de curs, participanții explorează noțiuni de bază privind incluziunea și excluziunea socială, reglementările și instrumentele legale de protecție, află care sunt măsurile, serviciile, oportunitățile specifice și actorii implicați în creșterea șanselor de ocupare pentru persoanele din grupurile vulnerabile, descoperă cele mai bune modalități de comunicare constructivă și tolerantă și de promovare a nediscriminării și integrării sociale și pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile.

În urma absolvirii cursului, participanții obțin certificate de absolvire eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Cursul este destinat (ca formare profesională continuă) următoarelor categorii de personal:

–          Specialiști din DGASPC, SPAS, AJOFM, consilii locale și județene

–          Personal și voluntari din organizații neguvernamentale, întreprinderi sociale, unități protejate ș.a.

–          Persoane care au statutul de angajat sau manager (în companii private, instituții publice sau organizații neguvernamentale)

–          Personal al altor agenţii publice / private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile

Cursul este organizat în cadrul proiectului MOTIVARE PENTRU OCUPARE”, dedicat persoanelor din grupuri vulnerabile pe piaţa muncii, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! (contract POSDRU/165/6.2/S/140197).

 

Cursuri luna mai 2015:

Cursuri luna mai 2015:

–          În luna mai au fost finalizate 2 cursuri de (re)calificare pentru lucrător în alimentație (curs de nivel 1) și frizer (curs de nivel 1) adresate persoanelor cu dizabilități și tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție al copilului din regiunea Bucuresti – Ilfov. 32 de persoane au absolvit examenul final și au primit certificate de calificare profesională

–          În Drobeta Turnu Severin s-au finalizat cursurile de (re)calificare operator introducere validare și prelucrare date la care au participat 16 persoane  și continuă derularea cursului de (re)calificare de nivel 3 pentru  tehnician masseur.

–          La Craiova s-au finalizat cursurile de (re)calificare lucrător în alimentație, curs de nivel 1 la care au participat 27 de persoane și continuă derularea cursului de (re)calificare pentru operator introducere validare și prelucrare date, curs de nivel 2.

–          Tot în luna mai au început să se desfășoare și alte programe de formare profesională pentru:

 • Lucrător în comerț desfășurat în Bucuresti
 • Lucrător în comerț derulat în Bacău
 • Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport desfășurat în localitatea Ștefan cel Mare, jud. Neamț

De asemenea continuă programele de formare profesională pentru adulți (cursuri care au debutat în luna aprilie):

– Curs de (re)calificare lucrător în comerț (nivel 1), în localitatea Fălticeni, jud. Suceava

– Curs de (re)calificare agent de curățenie clădiri și mijloace de transport (curs de nivel 1) în localitatea Bârlad, jud. Vaslui

– Curs de (re)calificare agent de curățenie clădiri și mijloace de transport (curs de nivel 1) în localitatea Iași

– Curs de (re)calificare frizer (curs de nivel 1) în localitatea Drobeta Turnu Severin

Toate cele 4 cursuri se adresează persoanelor cu dizabilități și tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului.

 

 

Cursuri luna aprilie

Cursuri luna aprilie 2015

–          2 cursuri de (re)calificare adresate persoanelor cu dizabilități și tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție al copilului din regiunea Bucuresti -Ilfov, respectiv Lucrător în alimentație (curs de nivel 1) și Frizer (curs de nivel 1).

–          S-au derularet  2 cursuri de (re)calificare adresate persoanelor cu dizabilități și tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului din județul Mehedinți, respectiv Operator introducere validare și prelucrare date, curs de nivel 2 în Drobeta Turnu Severin și Tehnician maseur, curs de nivel 3.

–          2 cursuri de (re)calificare derulate în Craiova: Operator introducere validare și prelucrare date, curs de nivel 2 și Lucrător în alimentație, curs de nivel 1 – la ambele au participat persoane cu dizabilități și tineri care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului din regiune.

În luna aprilie absolvenții cursurilor finalizate în martie 2015 au primit subvenții:

– 15 absolvenți ai cursului de Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport (curs de nivel 1) câte 1.000 lei fiecare;

– 18 absolvenți ai cursului de Lucrător în comerț (nivel 1), cate 1.000 lei fiecare;

– 17 absolvenți ai cursului de Lucrător în cultura plantelor, curs de nivel 1, câte 1.000 lei fiecare;

În luna aprilie au început următoarele programe de formare profesională pentru adulți:

–  Curs de (re)calificare Lucrător în comerț (nivel 1), în localitatea Fălticeni, jud. Suceava

–  Curs de (re)calificare Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport (curs de nivel 1), în localitatea Bârlad, jud. Vaslui

– Curs de (re)calificare Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport (curs de nivel 1), în Iași.

– Curs de (re)calificare Frizer (curs de nivel 1), în Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți.

Toate cele 4 cursuri se adresează persoanelor cu dizabilități și tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului.